Onze collega’s Wijnand en Rebekka hebben de basiscursus ‘Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden’ (PAV), etalage benen, volledig afgerond. Met deze cursus krijgt de fysiotherapeut de benodigde kennis om patiënten met PAV te begeleiden gedurende een traject gesuperviseerde looptherapie en het hanteren van een gezonde leefstijl.