Rebekka van Kruijsbergen is deze maand gestart op de locatie Doornlaan en zal de werkzaamheden van Karin overnemen. Ze is vorig jaar afgestudeerd als fysiotherapeut en haar interessegebied ligt voornamelijk bij de onderste extremiteit. Deze maand zal ze starten met de basis cursus Perifeer Arterieel Vaatlijden, etalagebenen. Ze is werkzaam op maandag en donderdag.  

 

Tjakien zal de werkzaamheden van Liena overnemen en is werkzaam in Amsterdam op de locatie Valeriusplein. Ze is 21 jaar werkzaam als fysiotherapeut met als specialisatie psychosomatische fysiotherapie. Ook is ze gespecialiseerd in gesuperviseerde looptraining bij Claudicatio Intermittens, etalage benen, en slaaptherapie. Haar werkdagen zijn dinsdag en woensdag. Het is mogelijk, indien nodig, dat Tjakien aan huis behandelt. 

    
Foto: v.l.n.r. Rebekka, Tjakien