HUISREGELS

Wij hanteren de volgende huisregels:

 • U wordt geacht altijd een grote (bad)handdoek mee te nemen.
 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag tonen te verwijderen.
 • Mobiele telefoons dienen in de praktijk te worden uitgeschakeld.
 • Het afzeggen van afspraken dient tenminste 24 uur voor de afspraak te geschieden. Zo niet dan wordt de afspraak in rekening gebracht.
 • In de praktijk worden ook mindervalide patiënten behandeld, er wordt verwacht bij gebrek aan zitruimte dat deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat verwijder dan uw waardevolle spullen hieruit.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein.
 • Fietsen en auto’s dienen zodanig geparkeerd te worden zo dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Iedere bezoeker van de praktijk wordt geacht andermans- of praktijkeigendommen met rust te laten.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan met uitzondering van een blindengeleidehond.
 • Sterke lichaamsgeuren dienen vermeden te worden.
 • U dient voor training in de trainingszaal geschikte kleding en schoeisel mee te nemen.
 • Bij calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

NEEM CONTACT MET ONS OP