Geriatrie Netwerk

Het Netwerk Geriatrie Gelderse Vallei is een samenwerkingsverband tussen zorgaanbieders in de Gelderse regio om de zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren.  Het netwerk heeft als doelstelling het stimuleren en faciliteren van professionals om de zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren. Het Netwerk Geriatrie bundelt de gezamenlijke kennis, expertise en energie op onderwerpen die bij meerdere organisaties spelen of organisatie-overstijgend zijn.

Activiteiten van het netwerk zijn het organiseren van themabijeenkomsten en een jaarlijkse Valleiconferentie.

Marlon v. Eck vd Sluijs is aangesloten bij dit netwerk.

Marlon van Eck van der Sluijs MSc

Fysiotherapeute | Geriatriefysiotherapeute | Geriatrienetwerk | MS-netwerk | Shockwave therapie | Medical Taping | Valpreventie cursus 'Vallen Verleden Tijd'

BIG nummer: 99917242804 marlon@fysiozuidereng.nl