Knie Netwerk

Het VKB Netwerk bestaat uit geregistreerde Sportfysiotherapeuten en orthopeden in de regio Gelderse Vallei die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten na diverse knietrauma`s zoals een kruisbandletsel, meniscusletsel, kraakbeenschade en bandletsel. In 2014 is het initiatief genomen vanuit de ROF Gelderse Vallei, Afdeling Fysiotherapie, Afdeling (Top)Sportgeneeskunde en Maatschap Orthopedie van Ziekenhuis Gelderse Vallei om dit  knie netwerk op te richten.  Door de samenwerking binnen het netwerk is er laagdrempelig contact tussen orthopeden en sportfysiotherapeuten. De behandeling en begeleiding bestaat van patiënten met knieletsel bestaat uit de meeste recente wetenschappelijke inzichten. Bart van de Zandschulp is lid van dit netwerk.

 

Orthopeed W. A. (Wybren) van der Wal (rechts op de foto):
“Toen ik 3 jaar geleden startte in Ziekenhuis Gelderse Vallei werd ik aangenaam verrast door het sterke netwerk dat al bestond. Inmiddels ken ik iedereen goed en merk ik dat door de korte lijnen en het enthousiasme van de leden van het netwerk de kwaliteit van zorg voor de patiënten echt optimaal is. Patiënten waarderen het enorm dat de fysiotherapeuten en de orthopedisch chirurg(en) elkaar goed kennen, zo nodig (laagdrempelig) met elkaar overleggen en volgens dezelfde richtlijnen en afspraken te werk gaan. Dat is uniek in Nederland!”

Sportfysiotherapeut B. (Bart) van de Zandschulp (links op de foto):
“De samenwerking met het Ziekenhuis Gelderse Vallei en de Orthopeden is geweldig. De korte lijntjes zorgen ervoor dat er snel en gemakkelijk overlegd kan worden. De patiënt is hierbij de grote winnaar. Kenmerkend aan dit netwerk is het innovatieve karakter. Als er een nieuwe operatie techniek ontwikkeld is dan kan de Sportfysiotherapeut meekijken met de operatie (zie foto).”