Arbeidsfysiotherapie

Onder arbeidsfysiotherapie word een vorm van fysiotherapie verstaan die zich bezig houdt met de individuele begeleiding van werknemers met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.

De arbeidsfysiotherapeut besteedt naast de persoonsgebonden factoren ook aandacht aan de werkfactoren bij het uitvoeren van het behandelplan.

Werkgebonden factoren die invloed hebben op lichamelijke klachten zijn onder te verdelen in:

  • Werktechniek / methode (werkhouding, werkvaardigheden)
  • Werkorganisatie (taken, taakinhoud, houdingsvariatie)
  • Ergonomie werkplek (inrichting werkplek)

Arbeidsfysiotherapeuten zijn in staat om diensten aan te bieden aan werkgevers en werknemers waarmee arbeidsuitval voorkomen wordt of reïntegratie wordt gestimuleerd.

Op basis van een intake kunnen verschillende produkten worden aangeboden zoals:

  • Behandeling
  • Individueel trainingsprogramma
  • Werkplekonderzoek
  • Training op de werkplek

Arbeidsfysiotherapeuten Fysio Zuidereng

De volgende fysiotherapeuten van Fysio Zuidereng zijn gespecialiseerd in arbeidsfysiotherapie.

Arjan van de Steeg

Fysiotherapeut | Manueel therapeut | Arbeidsfysiotherapeut | Praktijkeigenaar

BIG nummer: 59035098304 arjan@fysiozuidereng.nl

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK