Palliatieve zorg

Fysio Zuidereng heeft verschillende fysiotherapeuten in huis die gespecialiseerd zijn in de palliatief ondersteunende behandeling. Naast het geven van de palliatieve behandelingen aan huis, is de praktijk ook verbonden aan hospice Kuria te Amsterdam en hospice De Wingerd te Amerongen.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, d.m.v. vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

De verslechterende toestand van de patiënt heeft tot gevolg dat de patiënt zijn doelen en wensen steeds moet bijstellen. Een van de veel voorkomende problemen is de afnemende mobiliteit, dat sterk is verweven met zelfstandigheid c.q. onafhankelijkheid. Het is moeilijk om opeens afhankelijk te zijn van familieleden en/of zorgverleners. Het inleveren van zelfstandig uit te voeren handelingen c.q. het steeds minder zelf kunnen uitvoeren van ADL functies, kan zeer ontmoedigend zijn. Van dat besef van het inleveren van die waardevolle zelfstandigheid moet de zorgverlener goed doordrongen zijn! De inschatting van de zorgverlener, bijvoorbeeld de fysiotherapeut, kan in veel gevallen bepalend zijn voor de voortzetting van de voor de patiënt belangrijke ADL functies.

Fysiotherapeutische interventies bij palliatieve zorg

Drie andere belangrijke problemen waarbij de fysiotherapeut wordt betrokken, zijn vermoeidheid, benauwdheid en pijn. Deze symptomen komen veel voor bij palliatieve patiënten. De mobiliteit, vermoeidheid, ademhalingsproblematiek en pijn lijken los van elkaar staande onderwerpen. Maar in veel gevallen beïnvloeden deze aspecten elkaar negatief.

Realiserend, dat de fysiotherapeut als professional een schakel is in de begeleiding van de patiënt, is directe samenwerking met andere disciplines van groot belang. Frequente communicatie met o.a. huisartsen, specialisten en (wijk)verpleegkundigen /thuiszorg optimaliseert patiënt gerichte zorg.

Hospice Kuria en hospice Amerongen

Palliatieve (terminale) zorg in de hospices wordt uitgevoerd door een deskundig, multidisciplinair team, waarvan de Fysiotherapie deel uitmaakt. Fysio Zuidereng is verbonden aan hospice Kuria te Amsterdam en hospice De Wingerd te Amerongen.

Palliatieve zorg vanuit Fysio Zuidereng

De volgende fysiotherapeuten van Fysio Zuidereng zijn gespecialiseerd in palliatief ondersteunende behandelingen.

Anne-Frederique Lückerath MSc

Fysiotherapeute | Oncologiefysiotherapeute | Oedeemtherapeute | Palliatieve zorg | CRPS

BIG nummer: 69923057804 anne@fysiozuidereng.nl

Douwe Dijkstra MSc

Fysiotherapeut | Geriatriefysiotherapeut | CRPS | Parkinson | Palliatieve zorg | Dry Needling

BIG nummer: 19917003604 douwe@fysiozuidereng.nl

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK