Videobellen

Bij Fysio Zuidereng kunt u ook op afstand behandeld worden middels videobellen. Wij gebruiken hiervoor het programma physitrack. Hiermee kunnen we u online begeleiden middels persoonlijk advies en een gepersonaliseerd oefenprogramma. Online fysiotherapie biedt enkele voordelen ten opzichte van de traditionele fysieke vorm van fysiotherapie:
– u heeft geen reistijd meer
– als u grieperig bent of covid-19 heeft mag u niet naar de praktijk komen, maar online kan de fysiotherapie gewoon doorgaan.
– Het is makkelijker om onder werktijd behandeld te worden

Voor wie is een videoconsult bedoelt?

Beeldbellen is onder de huidige omstandigheden een goed en verantwoord alternatief in de volgende situaties: 

  • Voor patiënten/cliënten die al bezig zijn met een behandeltraject; er is al een behandelplan en de fysiotherapeut volgt via beeldbellen de vorderingen van het oefenprogramma en geeft waar nodig bijsturing of nieuwe oefeningen.
  • Voor patiënten/cliënten die voor het eerst komen met een klacht of blessure. De intake kan in eerste instantie via beeldbellen worden gedaan. Op basis hiervan bepaalt de fysiotherapeut of de behandeling op afstand kan worden gestart. Zo ja, dan stelt hij of zij een behandelplan op.

Daarnaast zijn er situaties waarin therapie op afstand niet of minder geschikt is. Bijvoorbeeld bij mensen die zich ernstig zorgen maken over hun aandoening of klachten, bij patiënten waar een aanvullend lichamelijk onderzoek noodzakelijk is voordat er een behandeling kan starten en bij mensen die niet zelfstandig oefeningen kunnen uitvoeren. In deze gevallen zullen we in overleg met de patiënt kijken welke andere mogelijkheden er zijn.

Hoe werkt het?

Veiligheid en privacy is natuurlijk een belangrijk aandachtspunt bij beeldbellen. Daarom werken we bij Fysio Zuidereng met Physitrack.

Hiervoor heeft u een smartphone of tablet nodig of een laptop/desktop met goed werkende camera en microfoon. Daarnaast moet uw apparaat verbonden zijn met internet.  Zonodig kunt u bij ons een tablet in bruikleen krijgen. Uw therapeut helpt u graag met het werken met de tablet.

Alleen op afspraak

Beeldbellen gebeurt alleen op afspraak, net als een gewone behandeling op de praktijk. Uw therapeut stuurt u een mail met de instructies voor het gebruik van Physitrack. De bedoeling is dat u op het afgesproken moment klaar zit en beschikbaar bent, want verzekeraars beschouwen een beeldbelsessie als een volwaardige therapiebehandeling. Bent u aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan wordt ook de beeldbelsessie vergoed. Heeft u geen aanvullende verzekering, dan betaalt u de kosten van de beeldbelsessie zelf.

Op het moment van de afspraak krijgt u een berichtje op de mobiel of mail op uw tablet/computer. Dat doet de therapeut, u  hoeft alleen te bevestigen.

Een paar praktische tips

– zorg dat u ergens op een rustige plek bent waar u voldoende beweegruimte hebt om bepaalde oefeningen te doen
– denk van tevoren vast na over de plek van uw telefoon/tablet/pc: kan die ergens tegenaan staan als u zelf bewegingen moet maken
– zorg voor voldoende licht in de ruimte
– draag voor zover van toepassing makkelijke kleding

Alle fysiotherapeuten van Fysio Zuidereng zijn beschikbaar voor een videoconsult

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK