Per 1 juli zijn de oefengroepen weer gestart.
De groepen zullen uit maximaal 5 personen bestaan waarbij er een strakke planning per uur is.